კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია Georgian Section of Comintern (SH)

დიად ბელადებს! | To Great Leaders! | Великим вождям!
   

→ მთავარი / Homepage  → მთავარი / Homepage

 

სტალინი ი.ბ. მოკლე ბიოგრაფია. სხვადასხვა ენაზე.

 1. Stalin I.V. A Short Biography. 1947. English
 2. Stalin I.V. A Short Biography. 1947. French
 3. Stalin I.V. A Short Biography. 1947. Italian
 4. Stalin I.V. A Short Biography. 1947. Japanese
 5. Stalin I.V. A Short Biography. 1947. Korean
 6. Stalin I.V. A Short Biography. 1947. Russian
 7. Stalin I.V. A Short Biography. 1947. Spanish
 8. Stalin I.V. A Short Biography. 1947. Yiddish
 9. Stalin I.V. A Short Biography. 1948. Finnish
 10. Stalin I.V. A Short Biography. 1948. Polish
 11. Stalin I.V. A Short Biography. 1948. Romanian
 12. Stalin I.V. A Short Biography. 1949. Chinese
 13. Stalin I.V. A Short Biography. 1949. Georgian
 14. Stalin I.V. A Short Biography. 1949. Persian

1 — English
download  PDF
3.00 Mb
2 — French
download  PDF
3.61 Mb
3 — Italian
download  PDF
3.37 Mb
4 — Japanese
download  PDF
5.62 Mb
5 — Korean
download  PDF
4.64 Mb
6 — Russian
download  PDF
4.83 Mb
7 — Spanish
download  PDF
2.54 Mb
8 — Yiddish
download  PDF
6.71 Mb

   
9 — Finnish
download  PDF
2.72 Mb
10 — Polish
download  PDF
2.85 Mb
11 — Romanian
download  PDF
4.18 Mb
12 — Chinese
download  PDF
5.95 Mb
13 — Georgian
download  PDF
4.36 Mb
14 — Persian
download  PDF
3.56 Mb

 

ანრი ბარბიუსი. სტალინი. სხვადასხვა ენაზე.

 1. Barbusse Henri. Stalin. 1935. English.
 2. Barbusse Henri. Stalin. 1935. French.
 3. Barbusse Henri. Stalin. 1936. Russian.
 4. Barbusse Henri. Stalin. 1935. Chinese.

1 - English
download  PDF
5.76 Mb
2 - French
download  PDF
10.70 Mb
3 - Russian
download  PDF
5.40 Mb
4 - Chinese
download  PDF
9.39 Mb

 

ვ.ი. ლენინი. მოკლე ბიოგრაფია. სხვადასხვა ენაზე.

 1. Lenin V.I. A Short Biography. 1955. In Russian.
 2. Lenin V.I. A Short Biography. 1955. In Georgian.
 3. Lenin V.I. A Short Biography. 1956. In Chinese.
 4. Lenin V.I. A Short Biography. 1947. In Tatarian.

1 - Russian
download  PDF
5.64 Mb
2 - Georgian
download  PDF
4.93 Mb
3 - Chinese
download  PDF
10.00 Mb
4 - Tatarian
download  PDF
3.72 Mb

 


The Georgian Poets to Lenin. 1970. In Georgian.

ქართველი პოეტები ლენინს. 1970. ქართულ ენაზე.

Грузинские поэты Ленину. 1970. На грузинском языке.

download
PDF

2.62 Mb

 


The Georgian Writers to Lenin Komsomol. 1948. In Georgian.

ქართველი პოეტები ლენინურ კომკავშირს. 1948. ქართულ ენაზე.

Грузинские поэты Ленинскому Комсомолу. 1948. На грузинском языке.

download
PDF

7.64 Mb

 


To Great Stalin! 1949. In Georgian.

დიად სტალინს! 1949. ქართულ ენაზე.

Великому Сталину! 1949. На грузинском языке.

download
PDF

2.41 Mb

 Meetings with Stalin. 1953. In German.
შეხვედრები სტალინთან. 1953. გერმანულ ენაზე.
Встречи со сталиным. 1953. На немецком языке.
Begegnungen mit Stalin. 1953. Deutsch.

download
PDF

2.52 Mb

 

 

→ მთავარი / Homepage 

 

→ მთავარი / Homepage

©2011. www.joseph-stalin.net ★ e-mail: info@joseph-stalin.net