კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია Georgian Section of Comintern (SH)

იუბილეები | Anniversaries | Годовщины
   

→ მთავარი / Homepage  → მთავარი / Homepage

 

12.01.2012. 5-Years Aniversary of www.enverhoxha.ru

05.05.2012. 194th Anniversary of Karl Marx.

16.10.2011. 103th Annyversary of Enver Hoxha

 

 

→ მთავარი / Homepage 

 

→ მთავარი / Homepage

©2011. www.joseph-stalin.net ★ e-mail: joseph-stalin.net@ya.ru