კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია Georgian Section of Comintern (SH)

დოკუმენტები და წიგნები | Documents and Books
   

→ მთავარი / Homepage  → მთავარი / Homepage

 ვოლფგანგ ეგერსი. სტალინიზმის საფუძვლებისა და საკითხების შესახებ. http://ciml.250x.com. 2009, გერმანულ ენაზე.
Wolfgang Eggers. Über die Grundlagen und zu den Fragen des Stalinismus. 2009. http://ciml.250x.com. In German.
Вольфганг Эггерс. Об основах и к вопросам сталинизма. 2009. http://ciml.250x.com. На немецком языке.


კომინტერნის (ს-ხ) ცენტრალური კომიტეტის წევრის — ვოლფგანგ ეგერსის — ფუნდამენტური ნაშრომი „სტალინიზმის საფუძვლებისა და საკითხების შესახებ“ განიხილავს იოსებ სტალინის რევოლუციური მოღვაწეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებს, ყოფილი საბფოთა კავშირის სტალინს პერიოდის გრანდიოზული წარმატებების საფუძვლებს და სტალინის შემდეგ პერიოდში ხრუშჩოვის რევიზიონისტული ხროვის მიერ ანტისტალინიზმის ნიღბით განხორციელებულ კონტრრევოლუციის სავალალო შედეგს — საბჭოთა კაშვირში კაპიტალიზმის რესტავრაციას. ამხანაგი ეგერსი ააშკარავებს საბჭოთა რევიზიონისტებისა და ბურჟუაზიული მტრების მიერ შეთითხნილი ანტისტალინური ისტერიის ფესვებსა და ძირითად მიზნებს და დამაჯერებლად გვიჩვენებს, რომ კაცობრიობის ისტორიის შემდგომი ფაზა — სოციალიზმი — სწორედ მარქსიზმ-ლენინიზმის შემდგომი თეორიული და პრაქტიკული განვითარების საფუძველზე — სტალინიზმის საფუძველზე — აშენდება.
დღესდღეობით არსებობს წინამდებარე ნაშრომის მხოლოდ ორიგინალური — გერმანული — გამოცემა.
www.joseph-stalin.net-ის საორგანიზაციო ჯგუფი მოუწოდებს გერმანული ენის მცოდნე ყველა ქართველ პატრიოტსა და დაინტერესებულ პირს, რათა დაგვიკავშირდნენ და საერთო ძალისხმევით მოახდინონ ამ ჭეშმარიტად ისტორიული ნაშრომის თარგმნა დიადი იოსებ სტალინის მშობლიურ ენაზე — ქართულ ენაზე.

download  PDF
3.17 Mb

 ვოლფგანგ ეგერსი. ლენინიზმი — მსოფლიო რევოლუციის უტყუარი გზამკვლევი. 2010. http://ciml.250x.com. 2010, ინგლისურ ენაზე.
Wolfgang Eggers. Leninism - an infallible signpost for the World Revolution. 2010. http://ciml.250x.com. In English.
Вольфганг Эггерс. Ленинизм - безошибочный путеводитель для Мировой Революции. 2009. http://ciml.250x.com. На английском языке.

წინამდებარე ინტერნეტ-გამოცემა წარმოადგენს კომინტერნის (ს-ხ) ცენტრალური კომიტეტის წევრის — ვოლფგანგ ეგერსის — ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ნაშრომს, რომელშიც განხილულია ვლადიმერ ილიას ძე ლენინის სამეცნიერო-ფილოსოფიური და რევოლუციური მემკვიდრეობის ყველაზე უფრო აქტუალური თეზისების სწორად გამოყენების საკითხები თანამედროვე პირობებში. ნაშრომი ნათლად გვიჩვენებს იმ ერთადერთ უტყუარ გზას, რომლის მეშვეობითაც მსოფლიო პროლეტარიატი მსოფლიო კაპიტალიზმს გაანადგურებს.
ეძღვნება მსოფლიო პროლეტარიატის დიადი მასწავლებლისა და ბელადის — ვლადიმერ ილიას ძე ლენინის — დაბადებიდან 140 წლისთავს.
წიგნი ორიგინალური გერმანული ვერსიიდან ინგლისურად ითარგმნა თავად ავტორის — ვოლფგანგ ეგერსის — და პროგრესული რუსული სტალინურ-ხოჯაისტური ინტერნეტ-გვერდის — www.enverhoxha.ru — ერთობლივი ძალისხმევით.

download  PDF
1.39 Mb

 

 

→ მთავარი / Homepage 

 

→ მთავარი / Homepage

©2011. www.joseph-stalin.net ★ e-mail: joseph-stalin.net@ya.ru