კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია Georgian Section of Comintern (SH)

World Revolutionary Platform of the Communist International
   

→ მთავარი / Homepage  → მთავარი / Homepage

Communist International (Stalinist-Hoxhaists) — http://ciml.250x.com

 

  1. Weltrevolutionäre Platform der Kommunistischen Internationale. Deutsch.
  2. World Revolutionary Platform of the Communist International. English.
  3. Platforma Revolucionária Mundial da Internacional Comunista. Português
  4. Всемирная Революционная Платформа Коммунистического Интернационала. На русском языке.
  5. კომუნისტური ინტერნაციონალის მსოფლიო რევოლუციური პლატფორმა. ქართულად.

„კომუნისტური ინტერნაციონალის მსოფლიო რევოლუციური პლატფორმა (მსოფლიო საპროგრამო განცხადება)“. მიღებულია 2009 წლის 7 ნოემბერს კომუნისტური ინტერნაციონალის (მარქსისტულ-ლენინურის) აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 92-ე წლისთავთან და III ინტერნაციონალის დაარსებიდან 90-ე წლისთავთან დაკავშირებით.


1 German
download  PDF
0.50 Mb
2 — English
download  PDF
0.50 Mb
3 Portuguese
download  PDF
0.70 Mb
4 Russian
download  PDF
0.60 Mb
5 Georgian
download  PDF
0.52 Mb

 

 

 

→ მთავარი / Homepage 

 

→ მთავარი / Homepage

©2011. www.joseph-stalin.net ★ e-mail: joseph-stalin.net@ya.ru