კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია Georgian Section of Comintern (SH)

კორესპონდენცია | Correspondence | корреспонденция
   

→ მთავარი / Homepage  → მთავარი / Homepage

 

01.01.2012. New Year's Congratulation from Comintern (SH). English.

 

 

→ მთავარი / Homepage 

 

→ მთავარი / Homepage

©2011. www.joseph-stalin.net ★ e-mail: joseph-stalin.net@ya.ru