კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია Georgian Section of Comintern (SH)

საქართველოს სექციის განცხადებები | Statements of Georgian Section
   

→ მთავარი / Homepage  → მთავარი / Homepage

 

07.11.2011. Transforming to Georgian Section of Comintern (SH).

10.01.2012. Commotion in the celebratory house.

05.05.2012. On the basis of own publishing house.

30.03.2013. Statement of SHMG concerning acceptance of a flag of Comintern (SH).

11.04.2013. Enver Hoxha dead 28th anniversary. English.

11.04.2013. The day of the international class. Georgian.

11.04.2013. The day of the international class. Russian.

13.04.2013. Ernst Aust's 90th anniversary.

22.04.2013. Lenin's birthday.

16.10.2013. Enver Hoxha's 105th anniversary.

16.10.2015. Enver Hoxha's 107th anniversary.

07.10.2015. On 98th anniversary of Great October Socialist Revolution.

 

→ მთავარი / Homepage 

 

→ მთავარი / Homepage

©2011. www.joseph-stalin.net ★ e-mail: joseph-stalin.net@ya.ru