მსოფლიო პროლეტარიატის საერთაშორისო კლასობრივი ბრძოლის დღე

 

 

 

პირველი მაისი - კომინტერნის (ს-ხ) რეზოლუცია 2013

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...


... სახელმწიფოთა კაპიტალისტური სისტემა სულ უფრო და უფრო უარეს კანონებს იღებს ხალხებისთვის.
კრიზისის სულ უფრო და უფრო მძიმე უღელი გვაწყება კისერზე.
ჩვენ აღარ ვემორჩილებით თქვენს მკაცრ ზომებს!
სოციალური ტერორის თქვენეულ კანონებს თქვენსკენვე გადმოგიმისამართებთ:
კრიზისის შექმნაში დამნაშავენი მდიდრები არიან,
ამის გამო სწორედ მდიდრებმა უნდა იხადონ ვალები – და არა ჩვენ.
სპეკულიანტები დამნაშავენი არიან, და ჩვენ მათ მთელ მსოფლიოში დავსჯით.

კაპიტალისტური მსოფლიო კრიზისების გაუქმება – ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...


... ამჟამად არსებობს კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი უმუშევართა არმია.
ამიერიდან აღარ მოვითმენთ იმას, რომ თქვენ სამუშაოს გარეშე გვტოვებთ!
უმუშევრობის მიზეზი მსოფლიო კაპიტალიზმის კრიზისია.
აქედან გამომდინარე, უმუშევართა გიგანტური არმია შეუერთდება პროლეტარიატის დაუმარცხებელ მსოფლიო არმიას მსოფლიო კაპიტალიზმის რევოლუციური განადგურებისა და მსოფლიო სოციალიზმის აშენების მიზნით.


უმუშევრობის გაუქმება - ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

 

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...


... ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ უფრო ნაკლებ ხელფასზე.
ეს მსოფლიო კრიზისი მთლიანად ფანტავს ისეთი რეფორმების ილუზიას, რომლებსაც ჩვენი გაუბედურებული ცხოვრების გამოსწორება შეუძლია.
მსოფლიო კრიზისები კიდევ უფრო საშინელ მსოფლიო კრიზისებს იწვევენ.
აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავამსხვრიოთ სახელფასო მონობის გლობალური ბორკილები.
ჩვენ აღარ ვიმუშავებთ, რათა კიდევ უფრო გავზარდოთ თქვენი სიმდიდრე და დავფაროთ თქვენი ვალები.
ამიერიდან ჩვენს ხელში ავიღებთ თქვენს ფაბრიკებსა და კომპანიებს,
რათა დავიცვათ მსოფლიო საზოგადოების მოთხოვნილებათა მაქსიმალური დაკმაყოფილება.

ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

 

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...


... ჩვენ აღარ გვსურს შიმშილი.
აქედან გამომდინარე, ჩვენ აღარ მოვითმენთ იმას, რომ თქვენ ლუკმა–პურს გვართმევთ.
ჩვენ მოვახდენთ თქვენი იმ გლობალური სასურსათო კომპანიების კონფისკაციას, რომლებიც მხოლოდ სულ უფრო და უფრო მეტი მოგების მიღების მადას გიკმაყოფილებენ.
ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ: ამიერიდან საკვების წარმოებასა და განაწილებას დამოუკიდებლად მივხედავთ, უწინარეს ყოფლისა კი დავაპურებთ ყველაზე ღარიბებს, ნამცეცებს კი მდიდრებს დავუტოვებთ.

ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...

... ჩვენ არ გვსურს წყურვილით სიკვდილი.
სწორედ ამიტომ აღარ მოვითმენთ, რომ თქვენ წყალმომარაგება შეგვიწყვიტოთ.
ყველა ადამიანს აქვს სუფთა წყლის მიღების უფლება.
წყალი, ჰაერი და მიწა სახელმწიფო საკუთრებაა.
ისინი არ არიან სპეკულაციის ობიექტები და მათი პრივატიზება მკაცრად იკრძალება.
რაც შეეხება გარემოს დაცვასა და კონტროლს მის დაბინძურებაზე, გლობალური ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე, გადამუშავებასა და განაწილებაზე...... ეს საკითხი მხოლოდ ხალხთა კოლექტიურ გადაწყვეტილებათა პრეროგატივაა.

ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

 

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...

... ჩვენ გვსურს, რომ საკუთარი სახლები გვქონდეს.
არადა თქვენ შენობებსა და ბინებს მხოლოდ მაშინ აშენებთ, თუ ისინი საკმარისად სარფიანია თქვენთვის.
ისინი ამჟამად ცარიელია, რამეთუ ისინი მეტისმეტად ძვირი გახდა ჩვენთვის.
ამიტომ ამიერიდან აღარ მოვითმენთ, რომ უსახლკაროდ დაგვტოვონ.
ჩვენ მოვახდენთ საცხოვრებელი ნაგებობებისა და მიწების კონფისკაციასა და სოციალიზაციას, თუ ისინი სპეკულაციის ობიექტებადაა გადაქცეული.
რაც არ უნდა იყოს, ამ პლანეტაზე ყველას გააჩნია მუნიციპალურ სახლებში ცხოვრების უფლება.
მათ, ვისაც საცხოვრებელი ფართი არ გააჩნია, მას ჩვენგან მიიღებენ.

ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

 

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...

... ჩვენ არ გვსურს ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრება,
მხოლოდ იმიტომ, რომ ფასები წარმოუდგენლად ძვირია.
ამიტომ აღარ მოვითმენთ იმას, რომ თქვენ დენს გვირთავთ.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ფეხებზე დავიკიდოთ თქვენი სწრაფვა მოგების მიღებისკენ.
კერძო საკუთრება მსოფლიოში ელექტროენერგიის მიწოდებაზე დანაშაულია.
რაც შეეხება მსოფლიოში ელექტროენერგიის ეკოლოგიურად ყველაზე უფრო სუფთა წარმოებას, განაწილებასა და მოხმარებას, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხალხთა კოლექტიური გადაწყვეტილების საკითხია ელექტროენერგიაზე მათივე კოლექტიური საკუთრების საფუძველზე.

ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

 

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...

... ჩვენ არ გვსურს იმ ნაგავში დახრჩობა, რომელსაც თქვენ ყოველდღიურად წარმოქმნით.
ამიერიდან აღარ მოვითმენთ იმას, რომ თქვენ ანადგურებთ ჩვენს პლანეტას მოგების მიღებისკენ თქვენი სწრაფვის გამო.
კაპიტალისტებმა პასუხი უნდა აგონ გარემოსთვის მიყენებული ზარალის გამო. ჩვენ მათ მოვიწვევთ ამ ზარალის დასათვლელად.
გარემოს განადგურება დანაშაულია, რომელიც გლობალურად დაჯარიმდება.
ჩვენ გვსურს მსოფლიო, რომელშიც ბუნებასთან ჰარმონიაში ვიცხოვრებთ.

ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

 

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...

...რასიზმი, თანამედროვე მონათვაჭრობა, გადასახლებები, ლტოლვილთა ტანჯვა და მიგრანტთა დისკრიმინაცია ელვის სისწრაფით მატულობს.
მსოფლიო კაპიტალმა მუშათა და ხალხთა დამონების გლობალიზება მოახდინა.
კაპიტალის სამყაროს განადგურება მუშათა და ხალხთა გათავისუფლების გლობალიზების ტოლფასია.
ჩვენ ვაუქმებთ ქვეყნების დამონებას.
ჩვენ ვაუქმებთ უროვნულ შუღლსა და უთანასწორობას.
ჩვენი მიზანია ყველა ნაციის ერთ მსოფლიო ნაციად გაერთიანება.

მსოფლიო სოციალისტური რესპუბლიკა გზას კვალავს ნაციონალური საზღვრების გარეშე არსებული უკლასო მსოფლიო საზოგადოებისკენ.

 

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...

... ომის გამჩაღებლებს ხელები სულ უფრო და უფრო მეტად აქვთ დასვრილი ხალხთა სისხლით.
კაპიტალიზმში ადამიანები ვერ ცხოვრობენ მშვიდობიანად.
ჩვენ აღარ მოვითმენთ თქვენს იმპერიალისტურ მტაცებლურ ომებს.
ჩვენ თქვენს მტაცებლურ ომებს ჩვენს ანტიიმპერიალისტურ განმათავისუფლებელ ომად გადავაქცევთ.
მსოფლიო იმპერიალიზმის გაუქმების გარეშე მსოფლიოში მშვიდობა ვერასდროს დამყარდება.
ომის მთავარი საშიშროება ამჟამად მსოფლიოს ორ ზესახელმწიფოს – აშშ–სა და ჩინეთს – შორის არსებული კონკურენციითაა გამოწვეული.
კაპიტალისტური სახელმწიფოები ამ ორიდან ან ერთ ზესახელმწიფოს ემხრობიან, ან – მეორეს.
თუმცა მსოფლიო პროლეტარიატის ხელმძღვანელობით ხალხები ჩამოაყალიბებენ გაერთიანებულ ფრონტს მსოფლიო იმპერიალიზმის წინააღმდეგ მთელ მსოფლიოში მისი ღია და ფარული ლაქიების წინააღმდეგ.

მსოფლიო იმპერიალისტური ომების გარეშე
- ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

 

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...

... იმპერიალისტები აუარესებენ თავიანთი „მსოფლიოს“ მომსახურებას ყველა ნაციონალური არმიის დაქირავებულ ჯარისკაცთა გლობალურ არმიად გადაქცევით.
ჩვენ აღარ მოვითმენთ იმას, რომ ჯარისკაცები ომში უნდა წავიდნენ უცხოელი მუშებისა და ხალხების შევიწროვებისა და ექსპლუატაციის მიზნით, რაც მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი მოგების გაზრდას ემსახურება.
ჩვენ მივმართავთ მსოფლიოს ყველა ჯარისკაცს:
დაამარცხეთ მსოფლიო კონტრრევოლუცია!
გაანადგურეთ გლობალიზებული იმპერიალისტური საომარი მანქანა!
დაიცავით ხალხები ომის გამჩაღებლებისაგან!
მთელი ძალაუფლება მუშების საბჭოებს, გლეხების საბჭოებსა და ჯარისკეცების საბჭოებს!

ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

 

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

მსოფლიო კრიზისის გამო...

... თქვენ სუფლ უფრო და უფრო გვაშორებთ თავისუფალ ცხოვრებას.
ვინაიდან, სადაც კაპიტალის ბატონობის თავისუფლებაა, სადაც კაპიტალისტური კრიზისი ვრცელდება, იქ ადამიანური თავისუფლების ადგილი აღარაა.
ამიტომ ჩვენ აღარ მოვითმენთ კაპიტალიზმის ბატონობას.
ეგრეთ წოდებული მდიდრების „დემოკრატია“ მარტოოდენ ტყუილის დემოკრატიაა ღარიბების თვალის ასახვევად.
როგორც კი თქვენს „დემოკრატიულ“ ბატონობას საფრთხეს ვუქმნით, თქვენ მაშინვე გადადიხართ ღია ტერორზე მუშებისა და ხალხების წინააღმდეგ მხეცური ფაშიზმისა და სოციალური ფაშიზმის მეშვეობით.
მუშები და ხალხები ვერ იცხოვრებენ თავისუფალ მსოფლიოში მანამ, სანამ ძალით არ დაამხობენ მთელ გლობალურ ბურჟუაზიულ სახელმწიფო სისტემებს.

ადამიანების მიერ ადამიანთა ექსპლუატაციისა და შევიწროებისგან თავისუფალი მსოფლიო – ეს გარანტირებულია მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციით!

 

თუმცა, თუ თქვენ გაბედავთ და დაგვემუქრებით თქვენი სახელმწიფო ტერორიზმითა და დაპატიმრებებით,
მაშინ ჩვენ ჩვენს რევოლუციურ ძალადობას თქვენს წინააღმდეგ მოვმართავთ და ციხეში ჩაგაჯენთ.
ჩვენ საკუთარი გაუბედურებული ცხოვრების უფრო გვეშინია, ვიდრე სიკვდილის.
გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ  რევოლუციას!

 

მსოფლიო კრიზიმის გამო...
... ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აღარ დაველოდოთ შემდეგ მსოფლიო კრიზისს...
ჩვენ ვიბრძვით კრიზისებისგან თავისუფლი მსოფლიოსთვის.
ჩვენ ვიბრძვით მსოფლიო კომუნიზმისთვის.
მაშ მაღლა ავწიოთ კომინტერნის (ს–ხ) წითელი დროშა!
კომუნისტური ინტერნაციონალის რიგები მტკიცედაა შეკავშირებული!
დაუყოვნებლივ! იარაღი მზად გქონდეთ!
დადექით ჩვენს გვერდით მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციისთვის!
ეს მსოფლიო ჩვენი მსოფლიოა!
გამარჯვებული პროლეტარიატის მსოფლიო!

მუშებო, გლეხებო, ჩვენ
მუშათა დიადი პარტია ვართ.
დედამიწა მხოლოდ ადამიანებს ეკუთვნის;
ამაოება ჩაივლის, რათა სხვაგან ჰპოვოს თვისი ადგილი.
რამდენ ხანს გვწოვეს სისცხლი?
არადა თუ ეს ყორნები, ეს ქორები მალე გაქრებიან,
მზე სამუდამოდ ამობრწყინდება.
 |: ეს საბოლოო ბრძოლაა
  მაშ გავერთიანდეთ, და ხვალ
  „ინტერნაციონალი“
  ადამიანთა მოდგმად იქცევა : |

 

 -------------

მსოფლიოს მუშებო, შეერთდით!
მსოფლიო პროლეტარიატო – გააერთიანე ქვეყნები!
გაუმარჯოს პროლეტარულ მსოფლიო სოციალისტურ რევოლუციას!
გაუმარჯოს გაერთიანებულ, დამოუკიდებელ, სოციალისტურ მსოფლიოს!
გაუმარჯოს მსოფლიო კომუნიზმს!