კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია Georgian Section of Comintern (SH)

ისტორია | History | История
   

→ მთავარი / Homepage  → მთავარი / Homepage

რჩეული თხზულებები სხვადასხვა ენებზე | Selected works in various languages

Abkhazian (Аҧсуа) • Afrikaans (Afrikaans) • Albanian (Shqip) • Amharic (አማርኛ) • Arabian (العربية) • Armenian (Հայերեն) • Assamese (অসমীয়া) • Azerbaijani (Azərbaycanca) • Basque (Euskara) • Belarusian (Беларуская) • Bengali (বাংলা) • Bulgarian (Български) • Cantonese (粵語) • Catalan (Català) • Chinese (Mandarin, 中文) • Chuvash (Чăваш) • Czech (Čeština) • Dutch (Nederlands) • English (English) • Esperanto (Esperanto) • Estonian (Eesti) • Finnish (Suomi) • French (Français) • Georgian (ქართული) • German (Deutsch) • Greek (Ελληνικά) • Gujarati (ગુજરાતી) • Hausa (هَوُسَ) • Hebrew (עברית) • Hindi (हिन्दी) • Hungarian (Magyar) • Icelandic (Íslenska) • Indonesian (Bahasa Indonesian) • Italian (Italiano) • Japanese (日本語) • Javanese (Basa Jawa) • Kannada (ಕನ್ನಡ) • Kazakh (Қазақша) • Khmer (ភាសាខ្មែរ) • Kirghiz (Кыргызча) • Korean (한국어) • Kurdish (Kurdî/كوردی) • Latvian (Latviešu) • Lithuanian (Lietuvių) • Macedonian (Македонски) • Malagasy (Malagasy) • Malayalam (മലയാളം) • Marathi (मराठी) • Moldovan (Молдовеняскэ) • Mongolian (Монгол) • Nepali (नेपाली) • Norwegian (Norsk/Bokmål) • Oriya (ଓଡ଼ିଆ) • Ossetian (Иронау) • Persian (فارسی) • Polish (Polski) • Portuguese (Português) • Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) • Romanian (Română) • Romansh (Rumantsch) • Russian (Русский) • Serbo-Croatian (Српскохрватски) • Sindhi (सिन्ध) • Sinhalese (සිංහල) • Slovak (Slovenčina) • Slovenian (Slovenščina) • Spanish (Español) • Sundanese (Basa Sunda) • Swahili (Kiswahili) • Swedish (Svenska) • Tagalog (Tagalog) • Tajik (Тоҷикӣ) • Tamil (தமிழ்) • Tatar (Tatarça/Татарча) • Telugu (తెలుగు) • Thai (ไทย) • Tibetan (བོད་སྐད) • Turkish (Türkçe) • Turkmen (تركمن/Туркмен) • Udmurt (Удмурт кыл) • Ukrainian (Українська) • Urdu (اردو) • Uyghur (ئۇيغۇر تىلى) • Uzbek (O‘zbek) • Vietnamese (Tiếng Việt) • Yiddish (ייִדיש) • Yoruba (Yorùbá) • Zulu (isiZulu) •

 

Languages
რჩეული თხზულებები სხვადასხვა ენებზე | Selected works in various languages
Languages

 

 

საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკების) ისტორია. მოკლე კურსი.
„მოკლე კურსში“ გადმოცემულმა რუსეთისა და ბოლშევიკების პარტიის ისტორიული განვითარების კონცეფციამ უდიდესი გავლენა მოახდინა საბჭოთა საზოგადოებაზე. ამ პოპულარულმა სახელმძღვანელომ არა მარტო განსაზღვრა ბოლშევიკთა საკავშირო კომუნისტური პარტიის სწავლება და შესწავლა 1930–იანი წლების შუა პერიოდიდან 1950-იანი წლების შუა პერიოდამდე, არამედ პირდაპირი გავლენაც იქონია ისტორიულ მეცნიერებაზე და სსრ კავშირში ისტორიულ პროპაგანდაზე. ვინაიდან მისი კონცეფცია, რომელი ი.ბ.სტალინის ხელძღვანელობით შემუშავდა, შორს გასცდა საკუთრივ პარტიის ისტორიას და XIX-XX საუკუნეების სამამულო ისტორიის გაშუქების ეტალონად გადაიქცა.
რუსეთის სამოქალაქო ისტორიას საფუძვლად პარტიის ისტორიის კონცეფცია დაედო. დადგინდა მკაფიო პერიოდიზაცია, რომლის ძირითადი ელემენტებიც შემდგომში 1960-1980–იანი წლების ყველა საბჭოთა გამოცემაში გამეორდა: 1) ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის წინაპირობათა მომწიფების პერიოდი; 2) ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის მომზადება და განხორციელება; 3) უცხოური ინტერვენციისა და სამამულო ომის პერიოდი (1918-1920); 4) სახალხო მეურნეობის აღდგენის პერიოდი (1921-1925) და ა.შ.
ეს შესანიშნავი ნაშრომი, რომელიც სკპ(ბ)-ის მიერ მომზადდა ამხანაგ სტალინის პირადი მონაწილეობით, მარქსისტულ-ლენინური მეცნიერების ჭეშმარიტი საგანძური და ბოლშევიზმის დაუფლების მახვილი იარაღია. სკპ(ბ)-ის ისტორიის მოკლე კურსი სამეცნიერო-ისტორიული ფრონტის მუშაკებისთვის ფასდაუდებელი სახელმძღვანელოა. იგი გვასწავლის, თუ როგორ უნდა იქმნებოდეს დიადი სტალინური ეპოქის ღირსეული ისტორიული ნაშრომები.
1938–1953 წლებში „მოკლე კურსი“ 301-ჯერ გამოიცა 42816 ათასი ეგზემპლარის ოდენობით 67 ენაზე.

------------

История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). Краткий Курс.
Изложенная в «Кратком курсе» концепция исторического развития России и партии большевиков оказала глубинное влияние на советское общество. Этот популярный учебник не только определял с конца 1930-х до середины 1950-х годов содержание преподавания и изучение истории ВКП(б), но и оказывал прямое воздействие в целом на историческую науку и историческую пропаганду в СССР в то время, поскольку его концепция, созданная под руководством И.В. Сталина, вышла далеко за рамки собственно истории партии и стала эталоном при освещении отечественной истории XIX—XX веков.
В основу гражданской истории России легла концепция истории партии. Устанавливалась чёткая периодизация, основные элементы которой были затем воспроизведены во всех советских изданиях 1960—1980-х годов: 1) время вызревания предпосылок Октябрьской социалистической революции; 2) подготовка и проведение Октябрьской революции; 3) период иностранной интервенции и гражданской войны (1918—1920); 4) восстановление народного хозяйства (1921—1925) и далее.
Этот замечательный научный труд, созданный ЦК ВКП(б) при личном участии товарища Сталина, является сокровищницей марксистско-ленинской науки, острейшим оружием овладения большевизмом. Краткий курс истории ВКП(б) для работников научно-исторического фронта служит неоценимым пособием. Он учит тому, как надо создавать исторические труды достойные великой Сталинской эпохи.
С 1938 по 1953 год «Краткий курс» издавался 301 раз в количестве 42 816 тыс. экземпляров на 67 языках.

------------

History of the Communist Patry of the Soviet Union (Bolsheviks). Short course.
The concept of historical development of Russia stated in "Short course" and Bolshevik party has made deep impact on the Soviet society. This popular textbook not only defined from the end 1930 to the middle of 1950th years the maintenance of teaching and studying of history of CPSU(B), but also had direct influence as a whole on a historical science and historical propagation in the USSR at that time as its concept created under the direction of I.V.Stalin, left far for frameworks actually stories of party and became the standard at illumination of national history of the XIX-XX-th centuries.
In a basis of civil history of Russia the concept of history of party has laid down. The accurate periodization which basic elements were was established then are reproduced in all Soviet editions of 1960-1980th years: 1) time of ripening of preconditions of the October socialist revolution; 2) preparation and carrying out of October revolution; 3) the period of foreign intervention and civil war (1918—1920); 4) restoration of a national economy (1921—1925) and further.
This remarkable scientific work created by Central Committee of CPSU(B) at personal participation of comrade Stalin, is a treasury of a Marxist-Leninist science, the sharpest weapon of mastering by the Bolshevism. The short course of history CPSU(B) for workers of scientifically-historical front serves as the invaluable grant. It learns to how it is necessary to create historical works worthy a great Stalin epoch.
With 1938 for 1953 "Short course" was published 301 times in number of 42 816 thousand copies in 67 languages.

------------

საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკთა) ისტორია. მოკლე კურსი. სხვადასხვა ენაზე.

 1. History of CPSU(b). Short Course. 1939. German. (Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki). Kurzer Lehrgang.)
 2. History of CPSU(b). Short Course. 1940. Turkish. (Sovyetler birliği komünist (Bolşevik) partisinin tarihi. Kisa kurs.)
 3. History of CPSU(b). Short Course. 1945. Finnish. (Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (Bolshevikkien) historia. Lyhyt oppikurssi.)
 4. History of CPSU(b). Short Course. 1947. Spanish. (Historia del partido comunista (Bolchevique) de la U.R.S.S. Compendio.)
 5. History of CPSU(b). Short Course. 1948. English. (History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks): Short Course)
 6. History of CPSU(b). Short Course. 1948. Georgian. (საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკების) ისტორია. მოკლე კურსი.)
 7. History of CPSU(b). Short Course. 1948. Persian.
 8. History of CPSU(b). Short Course. 1950. Russian. (История всесоюзной коммунистической партии (Большевиков). Краткий курс.)
 9. History of CPSU(b). Short Course. 1954. Uyghur.
 10. History of CPSU(b). Short Course. 1956. French. (Histoire du parti communiste (Bolchevic) de L'U.R.S.S. )
 11. History of CPSU(b). Short Course. 1959. Tibetan.
 12. History of CPSU(b). Short Course. 1964. Chinese. (联共(布)党史简明教程)
 13. History of CPSU(b). Short Course. 1944. Romanian. (Istoria partidului comunist (Bolşevic) al Uniunii Sovietice.)
 14. History of CPSU(b). Short Course. 1946. Greek. (Συλλογικό-Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης (Μπολσεβίκων))
 15. History of CPSU(b). Short Course. 1940. Oyrot [Southern Altai]. (Бастыра союзтын' коммунистический (Большевиктер) партиязынын' историязы)
 16. History of CPSU(b). Short Course. 1953. Albanian. (Historija e Partise komuniste (Bolshevike) te Bashkimit Sovjetik)
 17. History of CPSU(b). Short Course. 1977. Mongolian.
 18. History of CPSU(b). Short Course. 2010. Burmese.

1 — German
download  PDF
5.65 Mb
2 — Turkish
download  PDF
6.48 Mb
3 — Finnish
download  PDF
6.35 Mb
4 —Spanish
download  PDF
4.94 Mb
5 — English
download  PDF
5.17 Mb
6 — Georgian
download  PDF
6.26 Mb
7 — Persian
download  PDF
6.90 Mb
8 — Russian
download  PDF
8.91 Mb

9 — Uyghur
download  PDF
10.80 Mb
10 — French
download  PDF
4.64 Mb
11 — Tibetan
download  PDF
8.61 Mb
12 — Chinese
download  PDF
13.30 Mb
13 — Romanian
download  PDF
6.99 Mb
14 — Greek
download  PDF
5.88 Mb
15 — Oyrot
download  PDF
8.36 Mb
16 — Albanian
download  PDF
6.66 Mb

           
9 — Mongolian
download  PDF
18.80 Mb
10 — Burmese
download  PDF
1.68 Mb

 

 

 

→ მთავარი / Homepage 

 

→ მთავარი / Homepage

©2011. www.joseph-stalin.net ★ e-mail: joseph-stalin.net@ya.ru